World Urban Parks Sempozyum
16 - 17 Kasım 2023
İstanbul Fuar Merkezi, 10. Salon

WUP symposium logo

Peyzaj İstanbul Fuarı 2023 düşünce liderliği ve ürün yeniliği sunacak!

Peyzaj İstanbul Fuarı 2023 (LIF 2023) 16-18 Kasım tarihleri arasında kapılarını açtığında, üç gün boyunca yüksek kaliteli sektörel içerikler ve ticari paylaşımlar için etkileyici uluslararası düşünce liderlerinin katılımı ile bir dizi sempozyuma ev sahipliği yapacak.
16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında iki gün boyunca, ön kayıt yaptıran dinleyicilerin katılımının ücretsiz olacağı World Urban Parks Sempozyumu düzenlenecek.
Hiç şüphesiz kendi alanlarının en bilgili ve etkili uzmanları olan uluslararası konuşmacılardan oluşan bir kadronun yer aldığı sempozyum sırasında, parkların ve kentsel yeşil alanların planlanması ve bakımıyla ilgili önemli konularda örnek olay incelemelerini ve en son düşünce liderliğini detaylandıran içerikler sunulacak.

"Uyum Sağla ve Kurtar- Parkların gücünü kutluyoruz"

Dünya değişirken gezegenimizin karşı karşıya olduğu en acil iki sorun artık göz ardı edilemez. Dünyanın dört bir yanındaki halka açık parklar, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybından kaynaklanan uluslararası krizle mücadelede benzersiz bir konumdadır. Bu Dünya Kent Parkları sempozyumu bu nedenle yalnızca bu zorlukların üstesinden gelmeye odaklanmıştır ve çözümleri iki ana tema altında paylaşmayı amaçlamaktadır:

İklim değişikliğine uyum - kamu parklarının veya daha geniş peyzaj yönetiminin iklim değişikliğinin zorluklarıyla başa çıkmak için nasıl uyarlandığı veya bunların bir kasaba, şehir veya ülkede iklim değişikliğinin azaltılmasına nasıl katkıda bulundukları.

Biyoçeşitliliğin kurtarılması -kamu parklarının veya daha geniş peyzaj yönetiminin, biyoçeşitliliğin daha önceki insan yapımı ve/veya çevresel etkilerden kurtulmasına olanak tanıyan veya sağlayacak olan artan habitatların restorasyonu veya sağlanmasında nasıl önemli bir rol oynadığı.

1. Gün

Paul RABBITTS (2)

Paul RABBITTS
Birleşik Krallık Parkları Yönetimi Derneği Başkanı

Paul Rabbitts, İngiltere Norwich Kent Konseyi'nin Parklar ve Açık Alanlar Müdürüdür. Kariyerine peyzaj mimarı olarak başladı ve o zamandan beri Jersey, Carlisle, Middlesbrough, Watford ve Southend-on-Sea'deki belediyelerde 35 yılı aşkın bir süre park yönetiminde çalıştı. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki park sektörünü ve profesyonelleri destekleyen bir kuruluş olan Birleşik Krallık Park Yönetimi Derneği'nin kurucusu ve Başkanıdır. Paul, Kraliyet Sanat Topluluğu Üyesi, Kraliyet Tarih Derneği Üyesi, Yeminli Bahçıvanlık Enstitüsü Üyesidir ve şu anda Doğu Anglia Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Peyzaja dair pek çok konu başlığında tanınmış bir uzmandır ve halka açık parklar, mimarlık ve İngiltere'deki parkların Viktorya dönemi üzerine 33'ün üzerinde kitap yazmıştır.

“Halk Parkları – İnsanlar, yerler ve gezegen için yeni bir devrim”
(13:45 - 14:15)

1833'te Birleşik Krallık Parlamentosu, parkların, yeşil alanların ve yürüyüş alanlarının "halkın sağlığını ve konforunu geliştirmek için nasıl hesaplanabileceğini" belirleyen "Select Committee on Public Walks"ni kuran dünyadaki ilk hükümetlerden biridir. 140 yıl önce bu özel komite, şok edici ve sarsıcı bir sağlık kriziyle mücadele etmek için tasarlanmıştı. Parklara ve yeşil alanlara devrim niteliğinde bir çözüm sunması amaçlanmıştı. Bugün dünya hâlâ parkların ve açık alanların değerini tartışıyor; politikacıları ve belediye liderlerini bunların değerleri konusunda ikna etmek zorlu bir iş. Sınırlı personel, finansman ve kaynaklarla, karşılaştığımız mevcut hızlanan iklim değişikliği ve yıkıcı biyoçeşitlilik kaybı krizine karşı çözüm olarak parklarımızı yeniden çerçevelemek için geçmişten ders almayı nasıl öğrenebiliriz? Paul, 21. Yüzyılda park inşası ve yönetiminde yeni bir devrime nasıl ihtiyacımız olduğunu göstermek için Birleşik Krallık'ın her yerindeki 35 yıllık park ve açık alan yönetimi deneyimlerinden örnekler kullanacak.
Dennis HABERS

Dennis HABERS
Rotterdam Belediyesi, Kentsel Yeşillik ve Ağaçlar Varlık Yöneticisi

Dennis Rotterdam belediyesinde varlık yöneticisidir. Odaklandığı ana konulardan biri Rotterdam parklarının yatırım programıdır. Bu program değişen iklime uyum sağlama fırsatlarını sunuyor. Bu Dennis’i doğrudan ilgilendiriyor ve motive ediyor. Aynı zamanda Kentsel Yeşillik ve Park benzeri yapıların planlanması ve yönetilmesi üzerinde çalışmaktadır.

“Rotterdam'daki parklar iklim uyumu ve biyolojik çeşitlilik konusunda nasıl hayati bir rol oynuyor?”
(14:15 - 14:45)

600.000'den fazla nüfusu ve çok daha fazla sayıdaki bitki ve canlısıyla Rotterdam, bazı büyük zorluklarla karşı karşıyadır. İklim değişikliğine nasıl uyum sağlar? Böyle bir kentsel peyzajda biyolojik çeşitlilik için yeterli alanı nasıl sağlanır? Rotterdam parkları bu soruların yanıtlanmasında hayati bir rol oynuyor. Parklar su depolamak, sıcak günlerde gölge sağlamak ve ısı adası etkisini azaltmak için kullanılıyor. Parklar aynı zamanda kuşlar, arılar ve memeliler için koridor olarak da kullanılıyor. Son birkaç yılda Rotterdam, bu zorluklara yaklaşma şeklini geliştirmek ve güçlendirmek açısından paha biçilmez olduğu kanıtlanan birçok pilot uygulama ve deney gerçekleştirdi. Bundan aldıkları dersler onları entegre bir yaklaşıma yönlendirdi. Su ve parklar, yaklaşımlarında merkezi bir rol oynuyor ancak aynı zamanda iklim değişikliklerinin sosyal, ekonomik ve ekolojik etkilerine de odaklanıyorlar. Kendilerine, doğaya ve gelecek nesillerine bir şehir yaratarak, yaşanabilir ve geleceğe hazır bir şehre aktif olarak yatırım yapıyorlar.
Rene VAN DER VELDE

Doç René Van Der VELDE
Peyzaj Mimarlığı & Kent Ormancılığı Delft Teknoloji Üniversitesi

Rene van der Velde, Delft Teknoloji Üniversitesi'nde Peyzaj Mimarlığı ve Kent Ormancılığı alanında doçenttir. Çalışmaları, kentsel ormancılık ve yeşil altyapı alanında ve çevresinde temel ve uygulamalı araştırmalar yoluyla iklime dayanıklı, sağlıklı ve dayanıklı şehirler geliştirmeye odaklanmıştır. Ağaç mimarisi ile ısı stresinin azaltılması arasındaki ilişkiyi konu alan "Kentsel İklim Arboreta" projesinin ve kentsel ortamın kültürel-tarihsel, sosyo-mekansal ve fiziksel-ekolojik boyutlarını haritalandıran "Ağaç Şehir Hollanda Atlası" projesinin başlatıcısıdır. ova şehirlerdeki ormanlar ve "Orman Şehirciliği" kavramının merkezi bir rol oynadığı "Geleceğin Biyokenti" projesinde Avrupalı ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Bu konularda lisans, yüksek lisans ve yüksek lisans sonrası düzeyde ders veriyor ve hükümete, endüstriye ve toplumsal ortaklara iklime dayanıklı, sağlıklı ve dirençli şehirler konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

"Ağaçları doğru anlayın - İklim değişikliği karşısında belediye parklarındaki ağaçların mekansal dilini konuşmak."
(15:00 - 15:30)

Ağaçlar her zaman halka açık parkların önemli bir parçası olmuştur. Ancak iklim değişikliğine karşı ağaç türlerinin seçimi, ekim teknikleri ve bakım uygulamalarına yaklaşımımızın da uyum sağlaması gerekiyor. Bu değişikliklerin, her parkın benzersiz peyzajının dikkate alınarak, çeşitli ölçeklerde ve belirli coğrafi, tarihi ve kültürel bağlamlara yanıt olarak tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca, sadece iklim değişikliğiyle mücadele etmek için değil, aynı zamanda parkın yer duygusunu ve halka değerli fiziksel ve eğitimsel deneyimler sunma rolünü korumak için de her parkı karakterize eden 'orman peyzajı' anlayışıyla yapılmaları gerekiyor. Rene van der Velde konuşmasında peyzaj mimarlığı ve kentsel ormancılık alanındaki 35 yılı aşkın deneyiminden yararlanıyor ve parklardaki ağaçlarla olan ilişkimiz ve yönetimimiz için yeni bir vizyon sunuyor.
Engin Ünver

Ergin ÜNVER
DBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Planlama ve Proje Müdürü

Ergin ÜNVER 2006 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olmuştur. Peyzaj proje tasarım, uygulama, yapım ve bakım alanında 17 yıllık kamu ve özel sektör tecrübesine sahiptir. Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Planlama ve Proje Şube Müdürü olarak İdari ve Teknik yöneticilik yapmaktadır. Denizli Büyükşehir Belediyesinin sorumluğundaki alanlarda 100'den fazla parkın proje yapım kontrollüklerini üstlenmiştir. Ayrıca 2023 yılı itibariyle Türkiye de sadece Denizli’de bulunan 3 tane “Yeşil Bayrak”a sahip parklarının yönetim planının hazırlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında görev almaktadır.

“Yeşil şehirler daha değerli şehirlerdir”
(15:30 - 16:00)

Dünyada iklim değişikliğinin daha fazla sıcak hava dalgalarına ve daha ağır yağışlara neden olması bekleniyor. Bu çerçevede gölge sağlama, buharlaşmayla soğuma, kalitesi artırılmış toprağın yağmur suyunu emme kapasitesinden ötürü, yeşil alanlar daha da önemli olacak ve değerlenecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi kamu kaynaklarını daha verimli kullanarak bu amaç doğrultusunda çalışmalar yaparak iklim değişikliğine karşı mücadelede bulunmaktadır. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN öncülüğünde 2016-2030 yılları “Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlandı. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye şampiyonu ve Dünya 2.si Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu. Ayrıca Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlıkları devam etmektedir. Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak bu mücadeleye destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar ve Yeşil Bayrakları Parkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunacaktır.
Ahmad TEWFIK (2)

Dr. Ahmad TAWFIK
Danışman | Dhafra Bölge Belediyesi Birleşik Arap Emirlikleri

Dr. Ahmad T. Tawfik üç kitabın yazarıdır (Geleceğe Hazırlık, Bilimsel Diplomasi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim ve Yenilik) ve kimya, çevre kontrolü ve arıtma konularında çeşitli deneyimlere sahiptir. 2000 yılından bu yana Mısır Çevre İşleri Ajansı'nda çevre araştırmacısı olarak çalışmaktadır ve çevre arıtımı ve yeşil kimya konularında çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Ahmad, Mısır ve BAE'de çevre ile ilgili uygulamalar geliştirmek, izlemek ve kontrol etmek amacıyla farklı kuruluşlar için çevresel yönetim sistemleri kurmuştur. Dr Ahmad, Mısır ve BAE bakanlarından birçok takdir ödülü almıştır.

“Musluğu kapatın - Al Dhafra parklarında tahrip edici su tüketimi”
(16:15 - 16:45)

Su, dünyanın en değerli kaynaklarından biridir; ancak gezegenin iklimi değiştikçe ve nüfus arttıkça, 2050 yılına kadar 9,6 milyara kadar insan, yılın en az bir ayı boyunca suyun kıt olduğu bölgelerde yaşıyor olabilir. 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Dhafrah Bölgesi Belediyesi, bölgenin halka açık parklarında ve yeşil alanlarında su kullanımını azaltmak için iddialı bir proje başlattı. Bugünkü sonuç, sulama suyu kullanımında yıllık 16 milyar galondan 4 milyar galonun altına düşen %75 oranında şaşırtıcı bir azalmadır. Girişim, öncü alternatif bitki türleri ve mevsime özel değişken sulama taktikleri gibi çeşitli açılardan uygulandı. Proje, Küresel Raporlama Girişimi Standartları benimsenerek ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirilerek güçlendirildi. Bu çevresel başarı öyküsünü anlatan Dr. Ahmad Tawfik'e katılın ve benzer değişiklikleri parklarınızda ve yeşil alanlarınızda nasıl uygulayabileceğinizi öğrenin.

2. Gün

Marie GANTOIS

Marie GANTOIS
Paris Belediyesi Bitki ve Toprak Ekspertiz Daire Başkanı

Marie GANTOIS, tarım ve çevre bilimleri alanında yüksek lisans derecesine (ISA Lille, Fransa) ve İklim Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine (Wageningen Üniversitesi, Hollanda) sahiptir. İklim değişikliğine uyum stratejileri geliştirdiği, kirli toprak değerlendirmeleri ve iyileştirme ile ilgili bazı projelerde çalıştığı Paris Şehri'ndeki 12 yılı da dahil olmak üzere 14 yıldan fazla bir süredir Fransız şehirlerinde çalışmaktadır ve şu anda araştırma ve geliştirmeden sorumludur. Paris Belediyesi bitki ve toprak uzmanlığı dairesi başkanı olarak departmanının görevleri şunları içerir: şehrin yeşillendirilmesine yönelik inovasyon uygulamaları, toprak kalitesi değerlendirmesi, bitki sağlığı değerlendirmesi, Paris için kentsel koşullara ve iklim değişikliğine uyarlanmış bitkiler, çevre dostu yönetim ve sıfır pestisit stratejisi vb.

“İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve halk sağlığının ele alınması - Paris Belediyesi sıfır pestisit stratejisini neden ve nasıl başlattı?”
(10:45 - 11:15)

Paris'te 2015 yılından bu yana kimyasal bitki sağlığı ürünleri kullanılmıyor. Sunum, Paris'teki sıfır pestisit stratejisine odaklanacak: bu stratejiyi neden ve nasıl başlatmaya ve uygulamaya karar verildiğini, ayrıca yeşil park yönetimi için sağladığı temel zorlukları ve sonuçları içerecek. Bu strateji hem iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını hem de yerel düzeyde biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesini kapsamaktadır, ancak aynı zamanda halk sağlığının iyileştirilmesini ve bir dereceye kadar iklim değişikliğine uyumu da ele almaktadır.

Alessandra RICCETTI
Amsterdam Belediyesi - Kamu Alanı Tasarımcısı

Alessandra, Amsterdam Belediyesi için Kamu Alanı Tasarımcısı olarak çalışıyor. İtalya kökenli olan Alessandra, Milano Politeknik Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinde Çevresel Teknoloji Tasarımı alanında mezun olmuş bir mimardır. Kendisi Milano, Buenos Aires ve Amsterdam şehirlerinde deneyimler kazanmıştır ve Amsterdam’da kamusal alanların, bütünsel tasarım açısından gelişimine katkı sağlamıştır. Uzmanlık alanı, planlanan bölgelerden, sokak seviyelerine ve sistem inovasyonunun aşamalarına uzanan stratejik tasarımlar yapmaktır. Editoryal ekibin bir parçası olarak, “Kamusal Bölgeler için Bütünsel Tasarım Metodu” ve “BiodiverCITY_Hayati Bir Toprak Meselesi! Kamu Alanlarında Biyolojik Çeşitlilik Tabanlı Ölçümlerin Oluşturulması, Uygulanması ve Geliştirilmesi” adlı kitapları yayınladı. Ve bununla da 2023 Dünya Peyzaj Ödülleri’nde (WLA) – Analiz Etme ve Planlama kategorisinde Fikirsel Mükemmellik Ödülü sahibi oldu.

“BiodiverCITY_Hayati Bir Toprak Meselesi! Kamu Alanlarında Biyolojik Çeşitlilik Tabanlı Ölçümlerin Oluşturulması, Uygulanması ve Geliştirilmesi”
(11:15 - 11:45)

BiodiverCITY_Hayati Bir Toprak Meselesi! Kamu Alanlarında Biyolojik Çeşitlilik Tabanlı Ölçümlerin Oluşturulması, Uygulanması ve Geliştirilmesi adlı kitap, Amsterdam Belediyesi’nin bilgi enstitüleri ve dış kuruluşlar iş birliği ile yayınladığı bir kitaptır. Kitabın amacı, topraktaki biyoçeşitliliğin belediyeler, kentsel tasarımcılar ve politikacılar açısından Hollanda’da gündem haline getirilmesidir. Proje, şehirlerimizin yaşanabilirliği, biyoçeşitliliği ve iklim dayanıklılığı için temel bir ön koşul olan toprak yaşamını ele alan öncü bir projedir. Okuyucu ya da dinleyici, tasarım ve karar verme süreçlerinde toprak kalitesini uygulamak için biyoçeşitliliğe dayalı önlemlerin katalog önerilerini, iyi uygulamalarını ve iş birliğine dayalı modellerini sunan bu kitap sayesinde bilgi sahibi olabilirler.
StephanTreukePhotoNew

Dr. Stephan TREUKE
Emscherland Proje Direktörü - Emschergenossenschaft (Emscher Kooperatifi)

Dr. Stephan Treuke, Almanya'da ve Almanya dışında kamusal alan ve peyzaj tasarımıyla ilgili araştırma ve geliştirme alanında kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Şu anki görevi Emschergenossenschaft'ta (Emscher Kooperatifi), yaklaşık 30 hektarlık bir alan üzerinde oluşturulan belediyeler arası bir park olan Emscherland'ın Proje Direktörü olarak gözetimdir. Park, Almanya'daki Emscher, Suderwicher Bach ve Ren-Herne Kanalı su yollarının buluştuğu, iddialı bir şekilde tasarlanmış halka açık bir peyzaj alanıdır. Stephan, şehirlerde uluslararası işbirliği, bölgesel master planlama ve iklim değişikliğine uyum konularında çalışma konusunda uzmandır. Dortmund Teknik Üniversitesi Mekansal Planlama Bölümü Bölümünde ve Ruhr Üniversitesi Bochum Jeoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak yeni nesil park yapımcılarına büyük ölçekli yeşil mega projelerin gerçek olasılıklarını öğretiyor. Coğrafya, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce alanında yüksek lisans derecesine ve Sosyal Bilimler alanında doktora derecesine sahiptir.

“Emscher Nehri Dönüşümü - Doğru yönde akıyor”
(11:45 - 12:15)

Yüz yılı aşkın bir süre önce, Almanya'daki seyrek nüfuslu tarım arazileri istismar edilerek kötü muameleye maruz bırakılmış ve sonunda endüstriyel bir çorak araziye dönüşmüştür. Bir zamanlar güzel ve doğal hali ile akan Emscher Nehri, insan yapımı bir açık kanalizasyon sistemine dönüştü. Şimdi, 30 yıl ve 5,5 milyar avroya yayılan bir projeyle Emscher Nehri'nin 328 kilometrelik kısmı ve kolları, orijinal doğal durumunu yakından yansıtan canlı bir su yolu yaratacak şekilde yeniden şekillendirildi. Sorumlu kuruluş, doğayı restore etmenin yanı sıra, yeni kamusal yeşil alan "Emscherland"ın oluşturulması, büyük ölçekli yağmur suyu yönetim sistemleri ve çok sayıda yedek yaşam alanı gibi başka projelere de öncülük etti. Bu sunumda Dr. Stephan Treuke, bu ilham verici restorasyon hikayesinin yolculuğunu ve akışını anlatıyor. Ve projenin tüm bölge için iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı mücadelede nasıl hayati bir araca dönüştüğünü açıklıyor.

Luis ROMAHN
Dünya Kentsel Parklar Organizasyonu Yöneticisi

Meksika Parklarının ve Meksika Parklar ve Rekreasyon Alanları Ulusal Derneği’nin kurucusudur. Geçtiğimiz son 14 yıl boyunca katılımcı tasarım modelleri, topluluk oluşturma ve finansal sürdürülebilirlik alanlarında, Meksika’da kentsel parklar ve kamusal alanlar üzerine projelerde çalışmalar gerçekleştirdi. Bunlara ek olarak, Meksika ve Güney Amerika’nın Kentsel Parkları Uluslararası Kongresini organize etti. Ayrıca kendisi, Dünya Parklar Akademisi kurul üyesidir. Salzburg 2021 Semineri'nde Yükselen Kent Liderleri Programı'nın bir üyesi ve Dünya Kent Parkları Organizasyonu tarafından verilen 2021 Yılı Yükselen Lider Ödülü'nün sahibidir. Son yıllarda Luis, Kolombiya, Peru, Arjantin, Şili, Ekvator ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kamusal alanlar üzerine demeçler vermiştir. “Parkımı İnşa Ediyorum - Vatandaş Katılımcılığından Kamusal Alanlar Yöneticiliğine” kitabının yazarıdır. Luis, Monterrey Tec. Üniversitesi’nden Pazarlama alanında lisans, İletişim ve Eğitim alanlarında da yüksek lisans sahibidir.

“Kentsel parklarda sürdürülebilirlik mücadelesi, dünya standartlarının paylaşılması ve öğrenilmesi”
(14:00 - 14:30)

Cemil TEPE

Dr. Ahmet Cemil TEPE
İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Müdür Yrd.

Dr. Tepe, Peyzaj planlama ve tasarım alanlarında 18 yıllık kamu ve özel sektör tecrübesine sahiptir. İstanbul büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesinde idari ve teknik yönetici olarak görev yapmaktadır. İstanbul’un 2050 yeşil alan vizyonunu konu alan İstanbul yeşil alan yönetim strateji belgesi YAYSİS projesinin sorumlusudur. Ayrıca İstanbul Oyun Master planı kapsamında İstanbul’da taktiksel şehircilik çalışmaları ve kentin oyunlaştırılmasına odaklanan OYUN İSTANUL markasını yönetmektedir. Ekolojik tabanlı restorasyon, döngüsel ekonomi, temiz yeşil enerji, taktiksel şehircilik çalışmaları kapsamında çeşitli AB proleri yürüten ulusal ve uluslararası destek fonları komisyonun başkanlığını yürütmektedir. Tüm bunların yanı sıra yeşil alanların yönetiminde destek ve gönüllük üzerine katılımcılık çalışmalarını artırmaya yönelik araştırmalar yapmaktadır. Yeşil alan yönetim sistemleri, yaşam kalitesi ve kullanıcı memnuniyeti üzerine akademik çalışmaları bulunan Tepe, Kentsel peyzaj planlama alanında doktora derecesine sahiptir.

“Oyun Alanları olan bir kentten oynanabilir bir kente OYUN İSTANBUL”
(14:30 - 15:00)

Taktiksel şehircilik çalışmaları Türkiye’de yeni ve eksik olan bir konu. Bu çerçevede çocuk mekân ilişkisini kurma, oyunlaştırma, serbest oyun, esnek oyun ve oyun değeri kavramları çerçevesinde yeni politikalar üretiliyor. Oyun İstanbul’da 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı) tarafından başlatılan bir yerel yönetim girişimidir. Bu inisiyatif, kenti oyun dostu bir yer haline getirme hedefini belirlemiştir. Bu çerçevede oyun master planı hazırlanmıştır. Planda, 6 kalite kriterine dayalı olarak çeşitli strateji, eylem ve pilot projeler yer almakta, oyun oynama hakkini teşvik etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Oyun İstanbul vizyonuyla tüm İstanbul bir oyun alanı olarak ele alınıyor ve oyunu şehrin her yerine (vapurda, otobüste durakta meydanlarda, sokaklarda) yayılması hedefleniyor. Ayrıca mevcut tüm oyun alanlarının hem malzeme hem de oyun değerini gözeterek dönüştürülmesine başlandı. Bu oturumda Oyun İstanbul vizyonu çerçevesinde yürütülen projeler örneğinde taktiksel şehircilik çalışmalarının belediyecilik açısından değerlendirmeleri yapılacaktır.

15.11.2023 tarihine kadar online kayıt yaptıran tüm LIF 2023 ziyaretçileri ve WUP Sempozyumu dinleyicilerine katılım ücretsizdir.

Ücretsiz online kayıt için lütfen tıklayınız

//]]>